Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

วิธีการลงทะเบียน Topup2rich

เมื่อได้รหัส IV (Invoice)  ให้ท่านแจ้งรหัสยังผู้แนะนำเพื่อทำการสมัครสมาชิกให้ท่าน หรือท่านสามารถสมัครได้เอง โดยการสอบถาม รหัสผู้แนะนำ และ อัพไลน์ คือเลขอะไร “จากผู้แนะนำท่าน” การสมัครสิ่งที่คำคัญคือ เบอร์โทรศัพท์ เครือข่ายต้องถูกต้อง ผู้แนะนำ อัพไลน์ คุณจะวางซ้ายหรือขวาก็ได้ตามต้องการ ถ้าให้แนะนำให้อัพไลน์สมัครให้จะถูกต้องกว่า เพราะถ้าสมัครเองอาจจะผิดพลาดได้ และแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อได้รหัสมาแล้วเข้าเว็บไซต์ www.topup2rich.com (ใช้บราวเซอร์ Google chrome,firefox,Safari เปิดเว็บบริษัท)

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

4.1

4.2

Advertisements